Beskrivelse av området:

Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog og bjørkeskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Det kan være andre jegere i terrenget. Men det selges kun et elgkort.
Det jaktes på andre arter samtidig, det er også kortbegrensning på småviltjegere.

Bestandstetthet:
Det må sies å være en god elgbestand

Størrelse:
Ca 33 000 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Alle tre feltene inngår i Jaktfeltet på elg.

Jakttid:

09 okt. til 15 okt. (7 dager)

Ønsker du anbudspapirer tilsendt SØK HER

Jakttid er fra 09 til 15 oktober. 

Minstepris for dette jakttilbudet er 55 000,- kr. inkl. alle avgifter og kjøtt.
De som ønsker å få tilsendt anbudspapirer søker på dette terrenget. Anbudsdokument blir da tilsendt på e-post.

Kvote:

1 Voksen okse
1 Voksen ku
1 Kalv
1 Hjort ( Dette er en felleskvote med andre ommråder, hva som er jaktbart blir opplyst før jaktstart.)
1 Rådyr 

Det er ingen begrensning på antall jegere på jaktlaget.

Muligheter for leie av hytte/ seter i jaktommrådet eller se www.savalen.no 

Jaktlagskontrakt:

kontrakt-elgjakt-tunna-faa-2017