Beskrivelse av området:
Lettjaktet strekning med gode adkomstmuligheter. Kortet gjelder innenfor Glomma og Tunna (til Tunndalen – brua i Lonåsen)  innenfor Tynset kommune. I tillegg gjelder kortet for følgende grunneierlag: Tynset Vestre grunneierlag, Tynset Østre grunneierlag, Grønfjellia Havern utmarkslag, Brekka/Ripan Utmarkslag, Fåset Fådal Grunneierlag, Tunna/Fåa grunneierlag og Aumdalen Hamne og grunneierlag. Det vil si at sideelver og vassdrag som for eks. Tela og Auma er med

Bestandstetthet:
Varierende bestand

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/8 – 23/12

Priser:
Pr kort kr 650,-

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Rapporter din fangst