Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog. Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
God bestand av hare.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 16/09 = 7 dager
17/09 – 24/09 = 7 dager
02/10 – 28/02  = døgnkort
02/10 – 28/02 = sesongkort

Priser:
7 dager kr 1250,- ( kortbegrensning 8 kort )
Døgnkort kr 200,-  ( kortbegrensning 4 kort )
Sesonkort kr 800,-   ( kortbegrensning 8 kort )

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Rapporter din fangst