Beskrivelse av området:
Vingelen Utmarkslag selger kort på harefeltene 9.Lia – 7.Vingelsåsen – 6. Nesset og 5. Vangsåsen / Brenna (1 kort gjelder for alle fire områdene)
Terrengene varierer med innslag av bjørk i feltet Lia, ellers dominerer barskogen feltet. Det er aktiv predatorkontroll i området, og i naboområdene. Det jaktes på andre viltarter samtidig med harejakta i terrengene. I enkelte deler av jaktområdet kan det være satt opp sperregjerder/strømgjerder for beitedyr. Gjerdene legges i sin helhet ned etter 25 September, strøm skal være avslått 10.september.
Jegeren har selv ansvar for å ha alle papirer i orden ved kontroll. Forøvrig gjelder alle regler knyttet til jakt og fangst i Norge.

Bestandstetthet
God bestand .

Størrelse:
Ca 61 000 dekar

Åpne oversiktskart.
Åpne detaljert kart.

Jakttid
10/9-23/9
2/10-23/12

Priser
Døgnkort – Kr 250,-  ( kortbegrensning 5 stk pr døgn)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Rapporter din fangst