Beskrivelse av området:
Feltet består av enkelte setervoller, noe inngjerdet dyrket mark og store områder med fjellbjørkeskog, myr og noe fjell. Grei adkomstmulighet inn til terrenget, men store deler av terrenget er uten veiforbindelse. (Se kart) Hele området er på 46 000 dekar.

Bestandstetthet:
Varierende, men generelt kjent for å være ett område med mye Hare.
Området er med i predatorordning, og det skytes mye rev i naboområdene.

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09-23/09
02/10-23/12

Priser:
1 døgn kr 300,-  (Kortbegrensning 5 kort pr døgn)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere må levere fangstrapport senest 10 dager etter jaktslutt.
Det kan være andre jegere i terrenget (Det jaktes fugl og storvilt i området).
Pr i dag ikke stasjonær ulv i området.
Veiene brøytes ikke ved snøfall.

Rapporter din fangst