Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
Varierende.

Kvote:
Tilgjengelig felleskvote til Tynset Utmarksråd. Jegeren må holde seg oppdatert på tilgjengelig kvote før jaktstart hver dag.

Størrelse:
Ca 36 000 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
01/09 – 23/09
14/11 – 23/12

Priser:
 Hjortekort  kr 1000,-  (kortbegrensning 5 kort)
Ved felling av dyr betales kr 60,- + mva pr kg i tillegg.

ÅPNER FOR SALG 10 MAI kl 0900.

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Kortet er gyldig for inntil 2 personer. ( Ved kjøp av kort må jegere oppgi til post@jakt-fiske-fritid.no hvem jakter på kortet)
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.