Beskrivelse av området:
Blandingsskog, furuskog i lia mot elva, store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Flere seterområder med et bra veinett.
Terrenget utgjør triangelet mellom elvene Glomma og Tunna, avgrenset av kommunegrensa mot Tolga i nordøst. Nord for Tynset sentrum.
Det kan forekomme beitedyr i terrenget,  sanking har startet ca. 1. september.
I forhold til antall kort som selges, er det gode muligheter for å jakte uforstyrret fra andre Harejegere. Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, og har kortbegrensinger osv. slik at bestandene forvaltes bra. Du kan forvente å se andre jegere i terrenget, men ikke nødvendigvis Harejegere.

Bestandstetthet:
Meget god.
Aktiv predatorkontroll i området.
Lite observasjoner av rev.

Størrelse:
Tynset Vestre Grunneierlag er på totalt ca 75 000 dekar som er delt inn i felt 1 Storåsen, felt 2 Åsan og felt 3 Lonsjølia.
Ca 25 000 mål pr felt

Åpne oversiktskart.
Åpne detaljert kart.

Jakttider:
2/10-23/12   (Hund er tillatt på alle kort)
01/01-28/02 Vinterjakt ( kun døgnkort og gjelder for alle felt 1, 2 og 3)

Priser:
Døgnkort – kr 250,- (kortbegrensning 3 kort)
5 dagers – kr 900,-  (kortbegrensning 5 kort pr felt)
Sesongkort –  kr 1500,-  (kortbegrensning 4 kort pr felt)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Terrengene framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Rapporter din fangst