Beskrivelse av området

Grei adkomst via veien inn til Fiskevollen. (Denne veien fungerer også som grense mellom felt 1 og 2.) Ellers er det enkelte mindre veier i terrenget. Gran og Furuskog, med innslag av Bjørk (øvre deler av terrenget er det glissen skog) . Terrenget er på ca. 45 000 dekar. Det er enkelte setrer og buer i terrenget disse er private.
Det kan være jakt på andre viltarter samtidig med harejakta i terrenget.
Det er aktiv predatorkontroll i terrenget og i områdene rundt.

Bestandstetthet:
Grei bestand av hare i dette området.

Størrelse:
Ca 44 350 dekar

Åpne oversiktskart.
Åpne detaljert kart.

Jakttid:
10/9 – 16/9 – 3 kort m/hund
17/9 – 23/9 – 3 kort m/hund
12/10 – 22/12 – 4 kort pr døgn m/hund

Priser:
10/9    – 16/9  – kort m/hund kr 2000,-
17/9    – 23/9  – Kort m/hund kr 2000,-
12/10 – 22/12  – Kort m/hund kr 300,- pr dag

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Terrenget framstår som ulvfrie.
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.
Bag limit på 2 hare pr. dag pr jeger

Link Felt 1 Nordre Lia 

Rapporter din fangst