Beskrivelse av området:
Området ligger nord for Øvre Rendalen etter rv30 mot Tylldalen på Østsiden

Bestandstetthet:
Middels bestand.

Kvote:
Jerpe, Orrfugl, Røy, Tiur, Rype
Det er ikke satt noen Bag Limit pr dag.

Åpne kart
Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 16/09 = 7 dager ( kortbegrensning 5 kort )
17/09 – 23/09 = 7 dager ( kortbegrensning 5 kort )
02/10 – 23/12 = sesongkort
02/10 – 23/12 = helgekort 3 dager (fred, lørd, sønd)
02/10 – 23/12 = dagskort

Priser:
7 dager kr 1200,-
Sesongkort kr 1000,-
Helgekort kr 350,-
Dagskort kr 150,-

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.

Rapporter din fangst