Beskrivelse av området:
Grei adkomst via veien inn til Fiskevollen.  Ellers er det enkelte mindre veier i terrenget. Gran og Furuskog, med innslag av Bjørk (øvre deler av terrenget er det glissen skog) . Det er enkelte setrer og buer i terrenget disse er private.
Det kan være jakt på andre viltarter samtidig med jakta i terrenget.
Det er aktiv predatorkontroll i terrenget og i områdene rundt.

Bestandstetthet:
God bestand.

Størrelse:
Ca 59 780 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/08 – 23/09  ( Bukkekort)
01/11 – 23/12   ( Ordinær )

Priser:
Bukkekort kr 600,-  (kortbegrensning 6 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Bukkekort går over til ordinær jakt dersom det ikke felles bukk innen 23/09
Felling varsles samme dag til kontaktperson Agnar Trøen, 901 31 683.
Jakt ikke tillatt på innmark
Jegere må ha tilgang til ettersøkshund
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.

Rapporter din fangst