Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
God bestand.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Størrelse:
Ca 36 000 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/08 – 24/09  = Bukkekort
02/10 – 23/12 =  Ordinær

Priser:
 Bukkekort  kr 1000,-
Ordinær jakt kr 1000,-

Det må søkes om kort, grunneiere har prioritet.

SØK HER eller HER

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Rapporter din fangst