Beskrivelse av området:
Bra terreng med høy tetthet av dyr, tradisjon for lite rådyrjakt i området, noe som har ført til en bra økning i bestanden. Furu og bjørkeskog, noe innslag av gran. Bra med veier i terrenget, endel dyrket mark. Jakt på innmark er tillatt, men vis hensyn.  Mange bra rådyrbiotoper. Beitedyr kan forekomme i terrenget tidlig i jakta, men er generelt ikke noe problem

Bestandstetthet:
Meget God bestand.

Størrelse:
Ca 42 640 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/08 – 24/09  ( Bukkekort)
01/10 – 23/12   ( Ordinær )

Priser:
Bukkekort kr 1200,-  (kortbegrensning 5 kort)
Ordinær kr 1000,-    (kortbegrensning 7 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Jegere må ha tilgang til ettersøkshund.
Alle felte dyr skal veies og kontrolleres hos Odd Arvid Nordseth Vingelen, mob 911 75 442
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Andre tilbud rådyrjakt Vingelen Utmarkslag:
Felt 1 Åsen

Rapporter din fangst