Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området, Blandingsskog, Bjørk, Furu og Gran. Også endel områder med fjellbjørkeskog og noe snaufjell.
Godt utbygd veinett.

Bestandstetthet:
Meget god.
Aktiv predatorkontroll i området.
Lite observasjoner av rev.

Kvote:
3 stk Rådyr

Størrelse:
Ca 90 000 Dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
02/10 – 23/12 = Hele Tynset Østre Grunneierlag

Priser:
Anbud på fast sum inkl mva.

Andre opplysninger:
Terrengene framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegere og andre fra 1. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Anbudsfrist 1 Mai til steino@jaktspot.no ( Navn på jegere legges ved anbudet)