Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området, Blandingsskog, Bjørk, Furu og Gran. Også endel områder med fjellbjørkeskog og noe snaufjell.
Godt utbygd veinett.

Bestandstetthet:
Meget god.
Aktiv predatorkontroll i området.
Lite observasjoner av rev.

Størrelse:
Ca 35 000 Dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Kart Bukkejakt.

Jakttider:
10/08 – 24/09 = Bukkekort felt 1 skytterbanen (Kortbegrensning )
10/08 – 24/09 = Bukkekort felt 2 Måna   (Kortbegrensning)
10/08 – 24/09 = Bukkekort felt 3 Teldalen (Kortbegrensning)
02/10 – 23/12 = Ordinær

Priser:
Bukkekort – kr 1700,- ( kortbegrensning )
Ordinær – kr 1500,- ( kortbegrensning )
Ungdomskort- kr 700,- ( kortbegrensning )
Tilleggskort  02/10 til 23/12 – kr 300,-

SØK HER eller HER

Andre opplysninger:
Alle jegere må søke om kort, grunneier har prioritet.
For å kunne søke som grunneier må du være registrert i våre medlemslister, eller barn av registrert grunneier.
Søkes det på grunneierkortet uten at disse betingelsene er oppfylt, blir søknaden forkastet.
Terrengene framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegere og andre fra 1. oktober.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Tilleggskort rådyr gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den
som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett.

Rapporter din fangst