Beskrivelse av området:
Rypejakt / Skogsfugl i Unset Grunneierlag Rendalen fint varierende terreng. Innført kortbegrensning.
Det er pr mai 2016 ikke stasjonær ulv i området. Det drives meget aktiv predatorkontroll i området.
Det kan foregå annen jakt i området. Vis hensyn ovenfor andre jegere!

Bestandstetthet:
Varierende

Størrelse:
Ca 9000 mål

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttid
10/09- 23/09 =  Døgnkort
02/10- 28/02  =Døgnkort

Priser
Kr 350,- pr kort  ( 10/09- 23/09 ) Kortbegrensning 5 pr døgn
Kr 150,- pr kort  ( 02/10- 28/02 )  Kortbegrensning 5 pr døgn

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.
Bag limit, 1 fugl pr dag.

Foto Bjørnar Hansen (11)