Beskrivelse av området:
Rypejakt Vingelen er godt kjent for å være et av de bedre områdene for rypejakt i Norge. Det drives aktiv predatorkontroll i Vingelen, og i naboområdene.
Veien inn til feltet vinterbrøytes.

Bestandstetthet:
Usikkert

Størrelse:
Ca 35000 mål

Åpne kart

Jakttid
01/10- 28/02 =  Døgnkort

Priser
Kr 350,- pr kort  (Kortbegrensning  pr døgn)

Kjøp jaktkort

 

Kortsalget åpner 25 August kl 09

Andre opplysninger:
Det er pr. i dag ikke fast tilhold av Ulv i området.
Bag limit  fugl pr dag.
Det jaktes på andre arter samtidig med rypejakta i terrengene.