Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området. Blandingsskog og furuskog i liene, noe granskog.  Godt utbygd seter/skogsbilveinett.

Bestandstetthet:
God bestand.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Størrelse:
Ca 36 000 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 16/09 = 7 dager
17/09 – 24/09 = 7 dager
02/10 – 23/12 = Døgnkort
02/10 – 23/12 = Sesongkort

Priser:
 7 dager kr 1400,-  (kortbegrensning 8 kort)
Døgnkort kr 200,-   (kortbegrensning 5 kort)
Sesongkort kr 1200,-  (kortbegrensning 6 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.
Bag limit på 2 fugl pr. dag pr jeger

Rapporter din fangst