Beskrivelse av området:
Varierende terreng med furu og bjørk, med innslag av gran i noen av terrengene. Det selges et begrenset antall kort pr. døgn.
Vingelen har nå 1 stort terreng for skogsfugljakt kortet gjelder for feltene Vangsåsen, Vingelsåsen, Langsetra.

Bestandstetthet:
God bestand

Størrelse:
Ca 50 000 dekar

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 23/09 = Dagskort
02/10 – 23/12 = Dagskort

Priser:
Dagskort kr 250,-  (kortbegrensning 5 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Baglimit 2 fugler pr dag
Det kan være andre jegere i terrenget
Terrengene framstår som ulvfrie.
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.

Andre tilbud skogsfugl Vingelen Utmarkslag:
Felt Gråvola
Felt Langsetra

Rapporter din fangst