Beskrivelse av området:

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt.
Ca. 400 000 da ligger over tregrensen.
Femund Engerdal har en storslått og karakteristisk natur, preget av furumoer, furukragger, blokkrik mark med markerte morenerygger, tallrike myrer, små og store vann spredd rundt i området. Det er også mange karakteristiske fjelltopper med en fantastisk utsikt. Naturen i Femund Engerdal danner en storslått ramme som utgangspunkt for en unik jaktopplevelse.

Størrelse:
1,8 mill da

Åpne kart
Åpne detaljert kart.

Jakttider:
01.04.16 – 31.03.17

Priser innenbygds:

Døgnkort kr 100,- KJØP HER
3 Døgnskort kr 200,- KJØP HER
Ukeskort kr 450,- KJØP HER
Sesonkort kr 750,- KJØP HER

Priser utenbygds:

Døgnkort kr 200,- KJØP HER
3 Døgnskort kr 400,- KJØP HER
Ukeskort kr 900,- KJØP HER
Sesonkort kr 1500,- KJØP HER

Andre opplysninger:
Jaktkortet gjelder med og uten hund på alt jaktbart småvilt (med unntak av rype og skogsfugl) i forhold til gjeldende regler og jakttidsrammer for den enkelte art.
Kortet inkluderer også retten til å jakte smårovvilt på statsallmenningen i Engerdal.
Jakttider på de enkelte artene finner du her

Jaktkortet gjelder jaktåret, men kun ihht gjeldende jakttidsbestemmelser jmfr. link over. Du kan altså ikke jakte aller arter hele perioden kortet gjelder for.
Det kan jaktes både med og uten hund.
Jaktkortene gjelder hele statsallmenningen (med unntak av de områder der vernebestemmelser forbyr jakt).
Jegeren er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler for jakt.
Jaktkort og jegeravgiftskort skal medbringes under jakta.

Det skal leveres jaktrapport umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Jaktrapport skal leveres uavhengig av fangst eller ikke, og hele rapporten skal utfylles! se link under!!

Rapporter din fangst