Beskrivelse av området:
Jaktområdet består av skogsterreng med stor variasjon fra tørre furumoer til fuktige granlier og myrområder. Gran, furu og bjørk er de dominerende treslagene. Terrenget er kupert, men lett å ferdes i uten mange bratte lier. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør tilgjengeligheten god. Enkelte skogsbilveger er imidlertid bommet. Innenfor jaktområdet finnes mange hytter og skogskoier som er til utleie. Fra og med den 2. oktober utøves det jakt på både storvilt og småvilt.
Første uka fra 10. september til 16. september er feltet delt i to. Du kan da kjøpe kort for felt 1 Galåsen eller felt 2 Lutnes / Skjærberget. Etter 16. september gjelder kortet for begge områder samlet.

Bestandstetthet:
Skogsfuglbestanden kan variere mye fra sesong til sesong. I sommer er det observert en del kull slik at muligheten for et normalår er til stede.
Jevnt over er harebestanden god og det ser ut til at denne høsten blir meget bra.

Størrelse:
Totalarealet for kortsalget er på ca. 156.000 daa.

Åpne kart
Åpne detaljert kart hele området.

Jakttider:
Felt 1 Galåsen 10. – 16. september
Felt 2 Lutnes/Skjærberget 10. – 16. september

Felt 1 og 2 ( begge felt) 17. – 23. september og 02. okt til 23. des.

Priser innenbygdsboende:
Ukes kort 10. til 16. sept kr 690,-
Sesongkort kort 10. til 16. sept kr 1000,-

1 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 235,-
2 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 335,-
3 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 455,-
Uke kort perioden 17. til 23. sept kr 690,-
Sesong kort perioden 17. til 23. sept kr 1000,-

1 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 175,-
2 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 245,-
3 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 345,-
Uke kort perioden 02. okt til 23. des kr 455,-
Sesong kort perioden 02. okt til 23. des kr 685,-

Priser utenbygdsboende:
Ukes kort 10. til 16. sept kr 1250,-
Sesongkort kort 10. til 16. sept kr 2000,-

1 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 290,-
2 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 485,-
3 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 625,-
Uke kort perioden 17. til 23. sept kr 910,-
Sesong kort perioden 17. til 23. sept kr 1485,-

1 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 230,-
2 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 405,-
3 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 520,-
Uke kort perioden 02. okt til 23. des kr 800,-
Sesong kort perioden 02. okt til 23. des kr 1135,-

Kjøp jaktkort hos:
Rolf Kvile                         456 00 587          rolkvile@bbnett.no
Snorre Grønnæss          901 64 139          gjerflue@online.no           Se også www.fluefiske-trysil.com
Anders Galaasen          911 66 591          galaasen@bbnett.no 
Are Nordgaard               917 17 780          anordgaa@bbnett.no
Morten O. Lutnæs          918 03 481          morten@lutnes.no

For kjøp av jaktkort fra 17. sept til 23. des kan det også gjøres HER.

Overnatting:
I jaktområdet finnes det mange koier som leies ut til jegere, ta kontakt med kortselgere for mer info.

Andre opplysninger:
Jakt er tillatt med hund.

Jaktfelt:
Område 1 er alt terrenget merket med grønt på østsiden av Trysilelva nord for Grøna. Området her betegnes «Galåsen».
Område 2 er alt terrenget som er merket med grønn farge på vestsiden av Trysilelva mot svenskegrensen pluss området ved Lutnes sør for Grøna
på østsiden av Trysilelva. Området her betegnes «Lutnes/Skjærberget».
Det er jeger sitt ansvar å påse at en jakter innenfor riktig terreng.

Jaktregler:
Kortet gjelder på alt jaktbart småvilt (arter som i utgangspunktet ikke har kvotebegrensninger).
Baglimit på 2 fugler pr. jager og dag (gjelder all skogsfugl).
Det er ingen baglimit på de andre småviltartene.
Alle papirer må medbringes under jaktutøvelsen. ( Betalt jegeravgift, våpenkort )
Det utføres jaktoppsyn i terrenget.

Jegers ansvar:
Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i
forbindelse med utøvelse av jakten.
Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat (også om
fangst er uteblitt)
Fangstoppgave leveres over Internett, se www.jaktspot.no (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.

Rapporter din fangst