Beskrivelse av området:
Aumdalen. Variert terreng! Både barskog, bjørk og fjellterreng. 3 veier inn i terrenget.

 Bestandstetthet:
Gode bestander av skogsfugl.

Størrelse:
Ca 51 530 mål

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 16/09 = 7 dager
17/09 – 23/09 = 7 dager
02/10 – 09/10 = 7 dager
10/10 – 23/12 = 3 dager

Priser:
7 dager kr 2000,- med hund  (kortbegrensning 5 kort)
7 dager kr 1000,- uten hund  (kortbegrensning 2 kort)
3 dager kr 1000,- med hund  (kortbegrensning 5 kort)
3 dager kr 600,- uten hund   (kortbegrensning 2 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Terrenget framstår som ulvfrie.
Baglimit 1 fugl pr dag
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.

Rapporter din fangst

Andre tilbud skogsfugl Tylldalen:
Felt 2 Vestsida
Felt 4 Rokk-kjølen
Felt 5 Verådalen
Felt 6 Rivdalen