Beskrivelse av området:
Rivdalen. Alle terrengvarianter fra dalbunnen og opp til snaufjell. Fra tett granskog nedi bygda, bratte lier med gran og oppi Rivdalen med grese furumoer, bjørk opp til snaufjellet med store områder med kvitkrull.
Store områder med myr. God adkomst til terrenget fra tre kanter.

 Bestandstetthet:
God bestand.

Størrelse:
Ca 53 680 mål

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 16/09 = 7 dager
17/09 – 23/09 = 7 dager
02/10 – 09/10 = 7 dager
10/10 – 23/12 = 3 dager

Priser:
7 dager kr 2000,- med hund  (kortbegrensning 4 kort)
7 dager kr 1000,- uten hund  (kortbegrensning 3 kort)
3 dager kr 1000,- med hund  (kortbegrensning 4 kort)
3 dager kr 600,- uten hund   (kortbegrensning 3 kort)

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Terrenget framstår som ulvfrie.
Samjakt med elgjegerne fra 1. oktober.
Baglimit 1 fugl pr dag.

Rapporter din fangst

Andre tilbud skogsfugl Tylldalen:
Felt 2 Vestsida
Felt 3 Aumdalen
Felt 4 Rokk-kjølen
Felt 5 Verådalen