Beskrivelse av området:
Lettjaktet felt med gode adkomstmuligheter fra veinettet i området, Blandingsskog, Bjørk, Furu og Gran. Også endel områder med fjellbjørkeskog og noe snaufjell.
Godt utbygd veinett.

Bestandstetthet:
God bestand av hare.
Det drives aktiv predatorkontroll i området

Størrelse:
Ca 55 900 mål

Åpne kart

Åpne detaljert kart.

Jakttider:
10/09 – 12/09 = 3 dager
10/09 – 14/09 =5 dager
13/09 – 15/09 = 3 dager
15/09 – 19/09 = 5 dager
16/09 – 18/09 = 3 dager
20/09 – 24/09 = døgnkort
09/10 – 23/12  = døgnkort
09/10 – 23/12 = sesongkort

Priser:
3 dager kr 1375,-
5 dager kr 2100,-
Døgnkort kr 250,-
Sesonkort kr 1500,-

Kjøp jaktkort

Andre opplysninger:
Alle jegere er forpliktet til å levere fangstrapport.
Samjakt med elgjegerne fra 9. oktober.
Terrengene framstår som ulvfrie.

Rapporter din fangst

Link:
Link til felt 2 Gammeldalen