Beskrivelse av grunneierlaget:

Blandingsskog, furuskog i lia mot elva, store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Flere seterområder med mange setre/hytter du kan leie til en grei pris under jakta.
Området har også et bra veinett som gjør tilgjengeligheten enkel til alle områder.
Terrenget utgjør ca 75 000 dekar, fra Tynset mot Åsan og avgrenset av kommunegrensa mot Tolga i nordøst. Nordøst for Tynset sentrum.
Hele området er en jegers drøm uansett om det er storvilt eller småviltjakt som ønskes.
Det kan forekomme beitedyr i terrenget,  sanking har startet ca. 1. september.
Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, og har kortbegrensinger osv. slik at bestandene forvaltes bra. Du kan forvente å se andre jegere i terrenget.

Elgjakt:
Området er kjent som et av de beste i Tynset Kommune til elgjakt.
Elgjakten er forbeholdt grunneiere og innenbygdsboende i dette grunneierlaget. Noen år blir det lagt ut en kort periode med mulighet for utenbygds jegere.
Dette vil da bli annonsert på Jaktspot.no sine sider i god tid før jakta.

Hjortejakt:
Hjortejakt er pr. tiden lagt inn under elgjakta til elgjegere, målsettingen er egen hjortejakt da tettheten av dyr er økende.

Rådyrjakt:

Rådyrjakta er delt opp i egen bukkejakt fra 10. august til 23. september og ordinærjakt fra 02. oktober til 23. desember.
Bestand av rådyr er meget god, det selges bortimot 40 kort pr. år med 70% felling.
Tildeling av rådyrkort foregår ved søknad p.g.a jaktens popularitet, hvor grunneiere forbeholder seg retten til 1. prioritet. Det blir allikevel igjen kort til ikke grunneiere.
Restkort blir lagt ut på Inatur.
Du kan søke/kjøpe kort HER

Rypejakt:

Grunneierlaget har et lite området med rypejakt, dette selges til max 4 jegere i en periode på 14. dager i september.
Ønskes mer informasjon om dette ta kontakt med Jaktspot.

Skogsfugljakt:

Grunneierlaget har en aktiv predator-kontroll med skuddpremieutbetalinger, dette er mye av årsaken til at skogsfugl bestand er blitt stor.
Antallet jegere gjør denne jakten eksklusiv og bestand forvaltes bra med kortbegrensninger og baglimit.
Det selges bare ukeskort i september, fra oktober til jul selges også døgnkort og sesongkort.
Du kan kjøpe kort HER

Harejakt:

Harejakt starter 02. oktober, området er delt opp i 3. terreng de første 14 dagene. Fra 16. oktober kan alle som har løst kort jakte på hele området.
Det selges døgnkort, ukeskort og sesongkort på hare. Ønskes sesongkort er det viktig med å være tidlig ute da dette er populært. Salget starter i april mnd.
Du kan kjøpe kort HER.
Håper at du får jaktlyst på noen av våre arter i et fantastisk terreng med meget god bestand.
Velkommen.