Jakta på hare, skogsfugl og rådyr åpner for salg Torsdag 12 mai kl 1700 på nettet, og det kan også kjøpes på Alvdal- Tynset Sport for
områdene Vingelen, Tynset Østre, Tynset Vestre og Tunna Fåa.

Småviltjakt3

Foto Bjørnar Hansen (8)